Hanne-Kristin Holand

Bygningsingeniør/Takstmann Norsk Takst /Medeier

Mob: 414 21 449

Arbeidsområder
 • Boligsalgsrapporter NS3600
 • Verdi og lånetakster
 • Verdivurdering
 • Forhåndstakst
 • Skadeskjønn
 • Tilstandsrapporter
 • Vedlikeholdsrapporter
 • Reklamasjonsrapporter
 • Byggelånsoppfølging
 • Finansiell byggelånsrådgivning
 • Byggeledelse
 • Rådgivende ingeniørtjenester
 • Verdivurdering av ubebygd eiendom
 • Fuktmålinger
 • Arealoppmåling
 • Naturskader
 • Skade bygg
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1

Svein H Hansen

Gründer/medeier

Mob: 905 71 711

Arbeidsområder
 • Boligtaksering fast eiendom
 • Næringstaksering fast eiendom
 • Skattetaksering nærings- og boligeiendommer
 • Tomte taksering
 • Reklamasjonsrapporter/eierskifte
 • Boligsalgsrapporter
 • Skadetaksering
 • Skadeskjønn
 • Naturskader
 • Energiberegninger/energiattester næringsbygg og boliger
 • Spesialkompetanse bygg/rådgiver og konsulent

Geir Kilmark

Daglig leder/medeier

Mob: 913 39 013

Arbeidsområder
 • Boligtaksering fast eiendom
 • Tomtetaksering
 • Næringstaksering fast eiendom
 • Skattetaksering nærings- og boligeiendommer
 • Skadetaksering
 • Byggelånsoppfølging
 • Skadeskjønn
 • Naturskader
 • Spesialkompetanse bygg/rådgiver og konsulent

Åshild Marthinsen

Administrasjon

Mob: 776 12 830

Arbeidsområder
 • Kundekontakt
 • Service og kontormedarbeider
 • Regnskap og innkjøp

Åge Jensen

Seniøringeniør/medeier/styrets formann og bedriftens gründer

Mob: 986 20 378

Arbeidsområder
 • Ingeniør bygg- og anlegg

Tom Boholm

Byggmester/takstmann/medeier

Mob: 478 74 210

Arbeidsområder
 • Reklamasjonsrapporter/eierskifte
 • Skadetaksering
 • Naturskadetaksering
 • Tilstandsanalyse boliger
 • Byggelånsoppfølging
 • Byggeledelse
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1

Hege Therese Høiseth

Bygningsingeniør

Mob: 976 61 449

Arbeidsområder
 • Tekniske konstruksjonsberegninger
 • Tegninger
 • Byggelånsoppfølging
 • Tilstandskontroller
 • Søknader byggetillatelser
 • Arealoppmåling bolig

Christoffer Steinsvik

Takstmann

Mob: 452 32 776

Arbeidsområder
 • Skadetaksering fast eiendom
 • In4moekspert
 • Byggeledelse
 • Eierskifterapporter
 • Reklamasjonsrapport
 • Naturskadetaksering
 • Arealoppmåling bolig

Pål Christian Pedersen

Byggmester/medeier

Mob: 907 38 101

Arbeidsområder
 • Boligtaksering
 • Skadetaksering og skjønn
 • Reklamasjonsrapporter
 • Skadetaksering
 • Byggelånsoppfølging
 • Byggeledelse
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1

Rolf Nikolaisen

Takstingeniør/medeier

Mob: 905 10 519

Arbeidsområder
 • Boligtaksering verditakster fast eiendom
 • Verdivurdering
 • Forhåndstakster
 • Boligsalgsrapporter
 • Tilstandsrapporter
 • Rekalamsjonsrapporter
 • Skadetaksering og skjønn
 • Naturskade
 • Uavhengig kontroll våtrom
 • Oppfølging av byggeskader
 • Overtakelseforretning
 • Arealoppmåling bolig
 • Anbudsoppfølging