Om oss

Vi er en av norges største takseringsbedrifter.
Her kan du lese mer om oss og våre ansatte

Om Troms Takst AS

Troms Takst AS er en av landets største takstbedrifter med medlemskap i Norsk Takst. Vi er også tilknyttet Takstnett, Norges største sammenslutning av profesjonelle takstforetak. Vårt kontor ligger i Tromsø og bedriften startet opp som et arbeidsfelleskap i 1987 med de tre grunderne,  bygg-og anleggsingeniørene Tore Nermo,  Åge Jensen og Svein-Harald Hansen. Troms Takst har hatt oppdrag over hele landet og utført verditaksering av alt fra små eiendommer til landsdelens største byggverk og eiendommer. Dette gjelder både bolig og næringseiendommer. 

Av skadetaksering har vi deltatt i de største naturskadene på landsbasis siden 1990-tallet og kompliserte analyser ved skader på kaier, bygninger, brannskader på stålbygg og geotekniske skader.   

For utnyttelse av kompetanse  er vi tilknyttet flere samarbeidspartnere i landsdelen. Sammensetningen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse gjør at vi er en bedrift med solid kunnskap og ivaretar oppdragene med stor profesjonalitet. 

Med bakgrunn i Norsk Takst sitt medlemskap i organisasjonen The European Group of  Valuers’ Associations (TEGoVA), er det besluttet at alle sertifiserte næringstakstmenn skal bringes opp til TEGoVAs minstekrav til utdannelse og kompetanse, MER (Minimum Education Requirements). Vår bedrift har 2 næringstakstmenn som utover dette har sertifisering REV-Recognised European Valuer.  

 Troms Takst AS utfører følgende tjenester:  

 • Rådgivende ingeniørtjenester 
 • Energiattester bolig og næringsbygg 
 • Byggesøknader 
 • Boligsalgsrapporter NS3600 
 • Eierskifterapporter 
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer 
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Tilstandsrapporter bolig og næring 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 • Byggelånsoppfølging 
 • Byggeledelse 
 • Fuktmålinger 
 • Arealoppmåling 
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1 
 • Godkjent Våtromsbedrift Takst 

Næringstakstmenn i MNT skal bringes opp til TEGoVAs minstekrav til utdannelse og kompetanse, MER (Minimum Education Requirements) som våre godkjente takstmenn er.