Om oss

Vi er en av norges største takseringsbedrifter.
Her kan du lese mer om oss og våre ansatte

Om Troms Takst AS

Troms Takst AS er en av landets største takstbedrifter med medlemskap i Norsk Takst. Vi er også tiknyttet  Takstnett AS som er en sammenslutning av skadetakstfirmaer i Norge. Vårt kontor ligger i Tromsø og bedriften startet opp som et arbeidsfelleskap i 1987 med de tre grunderne,  bygg-og anleggsingeniørene Tore Nermo,  Åge Jensen og Svein-Harald Hansen. Troms Takst har hatt oppdrag over hele landet og utført verditaksering av alt fra små eiendommer til landsdelens største byggverk og eiendommer. Dette gjelder både bolig og næringseiendommer. 

Av skadetaksering har vi deltatt i de største naturskadene på landsbasis siden 1990-tallet og kompliserte analyser ved skader på kaier, bygninger, brannskader på stålbygg og geotekniske skader.   

For utnyttelse av kompetanse  er vi tilknyttet flere samarbeidspartnere i landsdelen. Sammensetningen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse gjør at vi er en bedrift med solid kunnskap og ivaretar oppdragene med stor profesjonalitet. 

Med bakgrunn i Norsk Takst sitt medlemskap i organisasjonen The European Group of  Valuers’ Associations (TEGoVA), er det besluttet at alle sertifiserte næringstakstmenn skal bringes opp til TEGoVAs minstekrav til utdannelse og kompetanse, MER (Minimum Education Requirements). Vår bedrift har 2 næringstakstmenn som utover dette har sertifisering REV-Recognised European Valuer.  

 Troms Takst AS utfører følgende tjenester:  

 • Rådgivende ingeniørtjenester 
 • Energiattester bolig og næringsbygg 
 • Byggesøknader 
 • Boligsalgsrapporter NS3600 
 • Eierskifterapporter 
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer 
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Tilstandsrapporter bolig og næring 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 • Byggelånsoppfølging 
 • Byggeledelse 
 • Fuktmålinger 
 • Arealoppmåling 
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1 
 • Godkjent Våtromsbedrift Takst 

Næringstakstmenn i MNT skal bringes opp til TEGoVAs minstekrav til utdannelse og kompetanse, MER (Minimum Education Requirements) som våre godkjente takstmenn er. 

Hanne-Kristin Holand
Hanne-Kristin Holand

Bygningsingeniør/ Takstmann Norsk Takst / Medeier TEGOVA The European Group of  Valuers’ Associations 

Mob: 414 21 449
E-post: hanne-kristin@tromstakst.no

 • Boligsalgsrapporter NS3600
 • Eierskifterapporter
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Tilstandsrapporter bolig og næring 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 • Byggelånsoppfølging
 • Byggeledelse 
 • Fuktmålinger 
 • Arealoppmåling 
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1 
Svein H Hansen
Svein H Hansen

Senioringeniør- Takstmann MNT/ Gründer/ Medeier  TEGOVA  The European Group of  Valuers’ Associations

Mob: 905 71 711
Tel: svein@tromstakst.no

 • Rådgivende ingeniørtjenester
 • Opplæringsansvarlig skader
 • Energiattester bolig og næringsbygg 
 • Eierskifterapporter 
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer 
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skader og verdi spes.konstruksjoner som taubaneanlegg, kraftlinjer etc 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Tilstandsrapporter bolig og næring 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 • Fuktmålinger 
 • Arealoppmåling 
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1 
 • Godkjent Våtromsbedrift takst 
 •  
Geir Kilmark
Geir Kilmark

Anleggsingeniør – Takstmann MNT/ Daglig leder/ Medeier  TEGOVA  The European Group of  Valuers’ Associations

Mob: 913 39 013
E-post: geir@tromstakst.no

 • Rådgivende ingeniørtjenester 
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skader og verdi spes.konstruksjoner som taubaneanlegg, kraftlinjer etc 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Byggelånsoppfølging 
 • Byggeledelse 
 • Arealoppmåling
 •  
Åshild Marthinsen
Åshild Marthinsen

Administrasjon

Mob: 776 12 830
E-post: kontor@tromstakst.no

 • Kundekontakt
 • Service og kontormedarbeider
 • Regnskap og innkjøp
Åge Jensen
Åge Jensen

Senioringeniør/ Gründer/ Medeier/ 

Mob: 986 20 378

 • Ingeniør bygg- og anlegg
 • Kontroll av spesielle takst-og byggetekniske saker
Rolf Nikolaisen
Rolf Nicolaysen

Anleggsingeniør / Takstmann MNT / Medeier

Mob: 905 10 519
E-post rolf@tromstakst.no

 • Rådgivende ingeniørtjenester
 • Boligsalgsrapporter NS3600 
 • Eierskifterapporter 
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer 
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Tilstandsrapporter bolig og næring 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 • Byggelånsoppfølging 
 • Overtakelsesforretning ved nybygg 
 • Byggeledelse 
 • Fuktmålinger 
 • Arealoppmåling 
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1
 •  
Christoffer Steinsvik
Christoffer Steinsvik

Fagleder skadesystem/ Tømrermester/ Takstmann MNT

Mob: 45232776
E-post: christoffer@tromstakst.no

 • Ansvarlig for skadedrift
 • Reklamasjonsrapporter 
 • Skadetaksering og skjønn
 • Naturskade 
 • Uavhengig kontroll våtrom 
 • Overtakelsesforretning 
 • Arealoppmåling bolig 
 • Byggeledelse 
 • Fuktmålinger 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 •  
Tore Storesund

Takstkonsulent skader

Mob: 911 64 200
E-post: tore@tromstakst.no

 • Reklamasjonsrapporter
 • Skadetaksering
 • Oppfølging av byggeskader
 • Overtakelsesforretning
 • Arealoppmåling bolig
 • Byggeledelse
 • Fuktmålinger
 • Vedlikeholdsrapporter
Anette Berg Jensen

Anleggsingeniør 

Mob: 920 72035
E-post: anette@tromstakst.no

 • Reklamasjonsrapporter
 • Tegning
 • Byggesøknader
 • Dispensasjonssøknader
 • Byggelånskontroll
 • Skadetaksering