Våre Ingeniørtjenester

Fagkompetanse og innovative løsninger for ditt byggeprosjekt

Byggledelse

Vi har lang erfaring med byggledelse og gir kompetent og effektiv styring av byggeprosjekter. Vi sørger for at prosjekter gjennomføres i henhold til tidsplan og budsjett, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Bistand ved overtakelse og 1-års befaring

Vi bistår ved overtakelsen av  nye eiendommer. Vi gjennomfører grundige inspeksjoner og vurderinger for å sikre at alt er i orden, og vi tilbyr også 1-års befaringer for å følge opp eventuelle garantier og korrigere eventuelle feil eller mangler.

FDV ( forvaltning, drift og vedlikehold)

Omfattende rådgivning og planlegging for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer. Våre tjenester bidrar til å sikre at eiendommen opprettholder sin verdi over tid og fungerer optimalt.

Sakkyndig bistand

Våre sakkyndige eksperter står til tjeneste for å gi nødvendig råd og veiledning i ulike situasjoner. Enten det dreier seg om juridiske spørsmål, tekniske utfordringer eller andre problemstillinger, kan du stole på vår ekspertise.

Energimerking

Vi tilbyr profesjonell energimerking av bygninger i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette gir deg et klart bilde av bygningens energieffektivitet og identifiserer områder der det er muligheter for forbedring. 

Radonmåling

Vår radonmålingstjeneste bidrar til å identifisere nivåer av radongass i bygninger, noe som er avgjørende for helse og sikkerhet. Vi gir råd om tiltak som kan redusere radonrisikoen.

Prosjektering

Vi utfører prosjektering av nybygg i tiltaksklasse 1 og 2 samt prosjektering av endringer ved bestående bygg. Vi utfører prosjektkontroll og økonomisk oppfølging av prosjektene.