Verdivurdering og tilstandsrapport

Troms Takst kan hjelpe deg med en verdivurdering eller tilstandsrapport på din bolig. 

Verdivurdering

Troms Takst AS kan tilby verdivurdering av boligen/ leiligheten din.

Hva bruker man da verdivurdering til?
En verdivurdering kan brukes som dokumentasjon ved lån eller til å gi deg et grunnlag for hva boligen din er verd og hva du har til disposisjon av midler hvis du skal kjøpe ny bolig.

Tilstandsrapport

Tilstandskontroller av boliger og næringsbygg med formål for en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden. En tilstandsrapport er basert på en langt grundigere undersøkelse enn en takst. I en tilstandsrapport vil feil og mangler dokumenteres.

Fuktmålinger, råte og soppkontroll, og tilstand på matrialet, teknisk og bygg, er vestenlige elementer som blir belyst i en tilstandsrapport.