Salg og eierskifte for bolig

Om du skal selge boligen din eller skifte eier, så kan vi hjelpe deg med riktig taksering

Boligsalgsrapport

Boligsalgssrapport er den beste garanti for en problemfri omsetning av boliger, og kan redusere konfliktnivået i forbindelse med overtagelse. En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Uenigheter og forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikt, kan bli påpeket eller belyst i en boligsalgsrapport. Vi leverer en boligsalgsrapport etter en nøye befaring og en detaljert sjekkliste. En boligsalgsrapport med verdi inneholder både tilstandskontroll og verditakst. Det er også mulig å bestille en boligsalgsrapprort uten verdiansettelse.

Kontakt oss for en boligsalgsrapport.

Eierskifterapporter

Eierkifterapport skal gi en oversikt over eiendommens tekniske tilstand. Den er er dokument hvor synlige og vesentlige skader, feil eller mangler ved eiendommen anmerkes.

Troms Takst utarbeider en eierskifterapport der vi kartlegger omfang, årsak og sammenhengen på mangler og skader, basert på en visuell besiktigelse. Dersom det er mistanke om fukt eller råte, kan vi også foreta fuktmålinger. Rapporten er ikke en verdikonklusjon, og belyser heller ikke normal slitasje, elde eller mindre kosmetiske forhold.

En eierskifterapport anbefales av de som skal selge eiendom, for i størst mulig grad å sikre seg mot overraskelser og reklamasjoner. Rapporten må også ses i sammenheng med «Egenerklæring for selger». Denne egenerklæringen har til hensikt å fange opp mangler eller skader som ikke kan besiktiges av en takstmann.

Eierskifterapporten er en tilstandsrapport etter NS 3424 – Nivå 1 – og må ikke forveksles med en Tilstands- og tiltaksrapport etter NS 3424 – Nivå 2 – som er langt mer omfattende og tidkrevende. Dersom boligen er i en spesielt dårlig forfatning, bør det vurderes en Tilstandsrapport.