Sakkyndig bistand

Med sin brede og lange kompetanse innenfor byggebransjen har Troms Takst AS god ekspertise for å tilby tjenester med sakkyndig bistand.

Hva innebærer byggekontroll?

Ingeniørtjenester fra Troms Takst AS innbærer ihovedsak områder rundt kontrollfunksjon enten undervegs eller etter bygging.

Byggekontroll omfatter:

  • Vurderinger av byggefeilmed årsakssamm enhenger og kalkulasjoner
  • Uttalelser som grunnlag for juridiske betraktninger
  • Rådgivning ved prosjekter med tanke på lønnsomhet og kostnader