Næring

Troms Takst AS har lang erfaring med taksering på næringsbygg.

VERDI- OG LÅNETAKST

Verditaksering for salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger, næringsbygg og bedrifter. Vi gjennomfører en grundig verditaksering for å gi et grunnlag for salgsverdi, låneverdi og antatt salgsverdi. Verditakstering fra Troms Takst innebærer:

  • Befaring og oppmåling av eiendommen
  • Opplysninger om eiendommen og bebyggelser
  • Beskrivelse og standard
  • Byggekostnader for eiendommens bygninger
  • Normal tomteverdi
  • Teknisk verditaksering, samt anbefalt låne- og salgsverdi
  • Skattetaksering


På oppdrag fra kommunen foretar vi verditaksering som grunnlag for å fastsette eiendomskatt – skattetaksering. Vi har erfaring fra fra skattetaksering på bygg, eiendommer, kraftlinjer, telelinjer og rettigheter/konsesjonsbestemmelser.

Forhåndstakst

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering o.l.) som er under oppføring eller ikke er påbegynt. Hensikten er å ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse.

Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt. De oppførte verdier er en forsiktig forhåndsvurdering. Normalt vil endringer i prosjektet og markedet gjøre at en forhåndstakst ikke er et endelig takstresultat.

Det er vanligvis banker og andre finansinstitusjoner krever som forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen (byggelån e.l.) i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

Forhåndstakst

Boligsalgssrapport er den beste garanti for en problemfri omsetning av boliger, og kan redusere konfliktnivået i forbindelse med overtagelse. En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Uenigheter og forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikt, kan bli påpeket eller belyst i en boligsalgsrapport. Vi leverer en boligsalgsrapport etter en nøye befaring og en detaljert sjekkliste.

En boligsalgsrapport med verdi inneholder både tilstandskontroll og verditakst. Det er også mulig å bestille en boligsalgsrapprort uten verdiansettelse.

Kontakt oss for en boligsalgsrapport

Eierskifetrapport

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering o.l.) som er under oppføring eller ikke er påbegynt.
Hensikten er å ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse.

Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt.

De oppførte verdier er en forsiktig forhåndsvurdering. Normalt vil endringer i prosjektet og markedet gjøre at en forhåndstakst ikke er et endelig takstresultat.

Det er vanligvis banker og andre finansinstitusjoner krever som forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen (byggelån e.l.) i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

Verdivurdering og tilstandsrapport

Troms Takst AS kan tilby verdivurdering av boligen/ leiligheten din. Hva bruker man da verdivurdering til? En verdivurdering kan brukes som dokumentasjon ved lån eller til å gi deg et grunnlag for hva boligen din er verd og hva du har til disposisjon av midler hvis du skal kjøpe ny bolig.

Tilstandskontroller av boliger og næringsbygg med formål for en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden. En tilstandsrapport er basert på en langt grundigere undersøkelse enn en takst. I en tilstandsrapport vil feil og mangler dokumenteres.

Fuktmålinger, råte og soppkontroll, og tilstand på matrialet, teknisk og bygg, er vestenlige elementer som blir belyst i en tilstandsrapport.

Forhåndstakst

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering o.l.) som er under oppføring eller ikke er påbegynt. Hensikten er å ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse.

Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt. De oppførte verdier er en forsiktig forhåndsvurdering. Normalt vil endringer i prosjektet og markedet gjøre at en forhåndstakst ikke er et endelig takstresultat.

Det er vanligvis banker og andre finansinstitusjoner krever som forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen (byggelån e.l.) i forbindelse med det aktuelle prosjektet.