Hanne-Kristin Holand

Sertifisert innen Verditaksering av bolig / Tilstandsanalyse av boligeiendom / Skadetaksering av byggverk / Skjønn / Taksering av næringseiendom

Mob: 414 21 449
E-post: hanne-kristin@tromstakst.no

 • Taksering av næringseiendommer
 • Tilstandsanalyse bolig/næring
 • Tilstandsrapport etter ny forskrift
 • Reklamasjonsrapporter
 • Skadetaksering
 • Oppfølging av byggeskader
 • Overtakelsesforretning
 • Arealoppmåling bolig
 • Byggeledelse
 • Fuktmålinger
 • Vedlikeholdsrapporter 
 •  
Svein H Hansen
Svein H Hansen

Senioringeniør- Takstmann MNT/ Gründer/ Medeier  TEGOVA  The European Group of  Valuers’ Associations

Mob: 905 71 711
Tel: svein@tromstakst.no

 • Rådgivende ingeniørtjenester
 • Opplæringsansvarlig skader
 • Energiattester bolig og næringsbygg 
 • Eierskifterapporter 
 • Verditaksering bolig og næring samt ubebygde eiendommer 
 • Skader fast eiendom bolig og næring 
 • Skader og verdi spes.konstruksjoner som taubaneanlegg, kraftlinjer etc 
 • Skadeskjønn bolig og næring 
 • Naturskader 
 • Tilstandsrapporter bolig og næring 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 • Fuktmålinger 
 • Arealoppmåling 
 • Uavhengig kontroll våtrom tiltaksklasse 1 
 • Godkjent Våtromsbedrift takst 
 •  
Tore Storesund

Takstkonsulent skader

Mob: 911 64 200
E-post: tore@tromstakst.no

 • Reklamasjonsrapporter
 • Skadetaksering
 • Oppfølging av byggeskader
 • Overtakelsesforretning
 • Arealoppmåling bolig
 • Byggeledelse
 • Fuktmålinger
 • Vedlikeholdsrapporter
Åshild Marthinsen
Åshild Marthinsen

Administrasjon

Mob: 776 12 830
E-post: kontor@tromstakst.no

 • Kundekontakt
 • Service og kontormedarbeider
 • Regnskap og innkjøp
Christoffer Steinsvik
Christoffer Steinsvik

Fagleder skadesystem/ Tømrermester/ Takstmann MNT

Mob: 45232776
E-post: christoffer@tromstakst.no

 • Ansvarlig for skadedrift
 • Reklamasjonsrapporter 
 • Skadetaksering og skjønn
 • Naturskade 
 • Uavhengig kontroll våtrom 
 • Overtakelsesforretning 
 • Arealoppmåling bolig 
 • Byggeledelse 
 • Fuktmålinger 
 • Vedlikeholdsrapporter 
 •