Våre ingenørtjenester

Vi kan bistå med en rekke forskjellige ingeniørtjenester. Her kan du lese mer om alle tjenester.

Byggeledelse

Troms Takst AS har lang erfaring med byggeledelse for private, næringsdrivende og offentlige kunder

Bistand ved befaring og 1-års befaring

Troms Takst AS tilbyr deg tjenester med å bistand ved overtakelse og 1-års befaring.

FVD: forvaltning, drift og vedlikehold

Troms Takst AS kan tilby tjenester med utarbeidelse av FDV-dokumentasjon.

Sakkyndig bistand

Med sin brede og lange kompetanse innenfor byggebransjen har Troms Takst AS god ekspertise for å tilby tjenester med sakkyndig bistand.

Energimerking

Troms Takst AS har ekspertise til å utføre energimerking av din bolig eller ditt yrkesbygg.

Andre tjenester

Vi kan også tilby tjenester innenfor radonmåling, prosjektering og tekniske tjenester.