Energimerking

Troms Takst AS har ekspertise til å utføre energimerking av din bolig eller ditt yrkesbygg.

Hva skal energimerkes?

Yrkesbygg og nye boliger skal energimerkes av en ekspert. Eksperter kan også utføre energimerking av eksisterende boliger som oppdrag for eiere.

Hvem er ekspert?
Eksperter kan være takstmenn, rådgivende ingeniører og andre som dekker de kompetansekravene som er stilt.