Takst på bolig

Vi kan hjelpe deg med takst i forbindelse med salg, eierskifte, verdivurdering, tilstandsrapport og mye mer

Flere tjenester for takst på bolig

Takst for salg og eierskifte

Verditaksering for salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger, næringsbygg og bedrifter

Verdivurdering og tilstandsrapport

Troms Takst kan hjelpe deg med en verdivurdering eller tilstandsrapport på din bolig. 

Forhåndstakst på ny bolig

Skal du bygge ny bolig og trenger hjelp med taksering av prosjektet? Troms Takst kan hjelpe deg med dette

Verdi og lånetakst på bolig

Verditaksering for salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger, næringsbygg og bedrifter. Vi gjennomfører en grundig verditaksering for å gi et grunnlag for salgsverdi, låneverdi og antatt salgsverdi. Verditakstering fra Troms Takst innebærer:

  • Befaring og oppmåling av eiendommen
  • Opplysninger om eiendommen og bebyggelser
  • Beskrivelse og standard
  • Byggekostnader for eiendommens bygninger
  • Normal tomteverdi
  • Teknisk verditaksering, samt anbefalt låne- og salgsverdi


Skattetaksering
På oppdrag fra kommunen foretar vi verditaksering som grunnlag for å fastsette eiendomskatt – skattetaksering. Vi har erfaring fra fra skattetaksering på bygg, eiendommer, kraftlinjer, telelinjer og rettigheter/konsesjonsbestemmelser.