Bistand ved befaring og 1-ås befaring

Troms Takst AS tilbyr deg tjenester med å bistand ved overtakelse og 1-års befaring.

Viktig å tenke på

  • Merk! Når reklamasjonsfristen begynner å løpe, gjelder dette først og fremst for skjulte feil og mangler, synlige feil og mangler, eller slike som du burde har sett ved overtakelsen kan eventuelt bli vanskelig å reklamere på etter overtakelsen! Dette gjelder spesielt ferdige overflater som gulv, vegger, tak/himlinger men også tekniske installasjoner/komponenter!
  • Før du eventuelt går til selve overtakelsen er det nok en fordel å hente inn dokumentasjonen / FDV dokumentasjon for boligen, slik at du kan studere spesifikasjoner av tekniske installasjoner osv. Tror meg, det er mye å vite og sette seg inn i, men desto mer du vet hvordan ting skal være, desto bedre stiller du opp ved selve overtakelsen
  • Sjekk arealer, kontroller at du virkelig får de ( eks. 70 m2) du har betalt for!
  • Ser nøye over overflater, merk at det eksistere såkalte tolleransekrav, det betyr i praksis at det er ting du faktisk må godtar (mindre avvik og skjevheter)
  • Sjekk og kontroller funksjoner til installasjoner og tekniske komponenter, sjekk entredøra, låser den lett og enkelt? Undersøk vinduene, kan de åpnes og lukkes lett og enkelt, eller er det noe som henger?
  • Test vanninstallasjoner, åpner kraner, er det riktig med kaldt og varmt vann? Er vannet varmt nok? Hvor lang tid tar det før det varme vannet kommer?
  • Har du kjøpt hvitevarer av entreprenøren? Ber dem om en demonstrasjon og spør om vedlikeholds råd!
  • Gjennomgang av FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) dokumentasjonen, lag deg notater på forhånd, på ting du lurer på eller ikke forstå!
  • Ikke lar deg presse til å bli ferdig, tar deg den tiden du trenger for å sjekke og undersøke den nye boligen din!