Andre tjenester

Vi kan også tilby tjenester innenfor radonmåling, prosjektering og tekniske tjenester.

Radonmåling i bolig

For å bestemme radonnivået i et bygg må man gjennomføre radonmåling. Vi utfører radonmåling for privatboliger, utleieboliger, offentlige bygg og næringsbygg etter behov og avtale.

Prosjektering

Vi utfører prosjektering av nybygg i tiltaksklasse 1 og 2 samt prosjektering av endringer ved bestående bygg. Vi utfører prosjektkontroll og økonomisk oppfølging av prosjektene.

Tekniske tjenester innen HMS og miljømålinger

HMS-tjenester, måling forurensinger inkl fuktrelaterte soppsporer mugg, støy samt støv. Utvikling arbeidsmiljø på bakgrunn av fysisk arbeidsrisiko.